torsdag 14 februari 2013

Tänd ett ljus på barncancerdagen!


Fredagen den 15 februari är internationella barncancerdagen. Tillsammans med barncancerföreningarna anordnar vi då ljusmanifestationer över hela landet. Syftet är att uppmärksamma alla de barn som insjuknar i cancer varje år.


Stockholm anordnar, vi tillsammans med våra partners Kungsträdgården Park & Evenemang, Bauhaus, Arvid Nordqvist och Delicato, ljusmanifestation i Kungsträdgården mellan klockan 14.00 och 18.00. Vi har fått 1 800 marschaller från Bauhaus som vi spritt över landet. I Kungsträdgården har vi 300 som vi under eftermiddagen kommer att tända med din hjälp.
Kom gärna förbi och tänd en marschall eller växla några ord med oss. Klicka på denna länk för att se på vilka platser i landet och vilka tider som ljusmanifestationerna hålls.

Dagen uppmärksammas världen över

Syftet med dagen är att uppmärksamma cancerdrabbade barn och ungdomar världen över, sprida information om barncancer till allmänheten och att samla in pengar till barncancerforskning. Internationella barncancerdagen instiftades 2002 av International Confederation of Childhood Cancer Parent Organisations (ICCCPO), en internationell föräldraorganisation för barn med cancer.


http://www.barncancerfonden.se/Om-oss/Aktuellt/Nyhetsartiklar/Tand-ett-ljus-pa-barncancerdagen/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar